MobiKoB SMS

MobiKoB SMS

Developed By MobiKoB

Compatible with WHMCS v8.1

Türkçe

Kurulum : İndirmiş olduğunuz mobikob.zip dosyasını arşivden çıkartın. Arşivden çıkardığınız dosya "mobikob" klasörü içinde bulunmalıdır. mobikob klasörünü whmcs yazılımınızın bulunduğu dosya yoluna ("whmcs/modules/addons/") yerleştirin. Whmcs admin panelinden kurulum sekmesinden ilave modüllere geliniz. Burada listelenen eklentilerden mobikob Sms eklentisini etkinleştirin. Etkinleştirilen eklentiye gerekli izinleri verdikten sonra eklentiler sekmesinde mobikob Sms görünecektir.

Kaldırma : Kurulum sekmesinden ilave modüllere geliniz. mobikob Sms eklentisi listeden bulup devre dışı bırakınız. Devre dışı bırakılan eklenti veritabanında ilgili tabloları silecektir. İsterseniz veribanını kontrol edebilirsiniz. Eklenti tabloların adı "mobikob_" ile başlamaktadır. Eklenti kurulumunu devre dışı bıraktıktan sonra eğer whmcs yazılımınız bu tabloları silmediyse el ile kendiniz silebilirsiniz.

Güncelleme : eklentiyi güncelleme işleminde, güncelleme yaparken eklentiyi kaldırmadan eklenti dosyasını (modules/addons/mobikob) siliniz. daha yeni sürüm dosyasını sildiğiniz yere yapıştırınız. admin panelinden eklenti arayüzüne giriş yaptığınız zaman otomatik olarak gerekli güncelleştirmeleri yapacaktır.

English

Setup : Extract the mobikob.zip file you downloaded from the archive. The file you extracted from the archive should be located in the "mobikob" folder. Place the mobikob folder in the file path of your whmcs software ("whmcs/modules/addons/"). From the Whmcs admin panel, go to the additional modules from the installation tab. Activate the mobikob Sms plugin from the plugins listed here. After giving the necessary permissions to the activated plugin, mobikob Sms will appear in the plugins tab.

Uninstall : Go to additional modules from the Installation tab. Find the mobikob Sms plugin from the list and disable it. Disabled plugin will delete related tables in database. You can check the database if you want. The name of the extension tables starts with "mobikob_". If your whmcs software did not delete these tables after disabling the plugin installation, you can delete them manually.

Update : In the process of updating the plugin, delete the plugin file (modules/addons/mobikob) without removing the plugin while updating. Paste the newer version file where you deleted it. When you log in to the plugin interface from the admin panel, it will automatically make the necessary updates.

 

Reviews

5 stars
0
0
4 stars
0
0
3 stars
0
0
2 stars
0
0
1 star
1
1

Medya Host @hasan3857

March 28, 2024 at 01:22:21 AM

çalışmıyor 8.8 sürümünde

 • 3 months ago

Version Compatibility


Compatible with WHMCS v8.1

Full Version Compatibility


 • All versions of WHMCS v8.1
 • All versions of WHMCS v8.0
 • All versions of WHMCS v7.10
 • All versions of WHMCS v7.9
 • All versions of WHMCS v7.8
 • All versions of WHMCS v7.7
 • All versions of WHMCS v7.6

Support for this product

The best place to start if you need help with a specific product is to contact the developer. All WHMCS Marketplace developers have both a website and support URL listed.

Developed By MobiKoB

Changelog

vV 1.0 Released August 11th, 2022

Latest Version


Türkçe

Versiyon 1.0

Not : Alan adı hatırlatma şablonunda birden fazla kişiye aynı mesaj metninin gitmesi sorunu düzeltildi. Not : Müşteri girişini ve yeni müşteri kaydını OTP sms ile doğrulama yapabilmek için şablon eklendi.

 1. Login girişinde doğrulama yapabilmek için. whmcs yazılımınızın bulunduğu dosya yolundaki confirmation.php dosyasını açın ve içerisine $autoauthkey değerini oluşturun. örnek : $autoauthkey = "abcCBA123321KEcED". ÖRNEK KEY DEĞERİNİ KULLANMAYIN.

*Not : kodunuz karmaşık ve rastgele olmalıdır. Daha sonra bu kodu eklenti arayüzünden ayarlar sekmesinden kaydetmeniz gerekecek.

 1. Müşterilere sms gönderilmesini engellemek için yeni bir özel müşteri alanı oluşturabilirsiniz veya mevcut alanınızı eklentinin ayarlar sekmesinden kaydetmelisiniz. Özel müşteri alanının türü Onay Kutusu olmalıdır.

 2. Gönderilen mesajlar için türkçe karakter önleme özelliği eklendi.

 3. Ticket açıldığında müşteriye mesaj gönderilmesi için yeni bir şablon eklendi.

 4. Otp sms ile gönderilen onay kodunun müşteri telefon numarası değiştiği halde eski numaraya sms gitmesi sorunu düzeltildi.

 5. Artık Otp sms ülke kodu +90 olanlara gönderilecek.

 6. Diğer ülke kodları ile açılan üyelikler telefona doğrulama kodu gönderilmeden panel girişi yapacaklar.

 7. 19 numaralı "Müşteri girişinde OTP ile doğrulama" şablonu için yeni bir gelişme yapıldı.

 8. Eklentinin Ayarlar sekmesine "Müşteri Otp Sms Engelleme Alanı" adında yeni bir alan eklendi.

 9. Bu alana oluşturduğunuz Otp engelleme Özel müşteri alanınızın adını yazmanız gerekiyor.

 10. Özel Müşteri alanını yönetici panelinizden Kurulum->Özel Müşteri Alanları sayfasından oluşturabilirsiniz. Özel Müşteri alanının türü Onay Kutusu Olmalıdır.

 11. Bu alanının müşteri panelinden değiştirilebilmesi için Sadece Admin kutucuğunu boş bırakmalısınız.

 12. Bu alan müşteriler için işaretli ise müşteri girişinde o müşterinin daha önceden giriş yaptığı telefon numarası ile telefon doğrulaması yapıldıysa yeni bir doğrulama kodu mesajı gitmecektir ve panel giriş gerçekleşecektir.

 13. 17 numaralı "Yeni Müşteri - OTP" sms şablonunda güncelleme yapıldı.

 14. Bu şablon aktif edildiğinde, müşteriler üyelik oluştururken telefon doğrulaması yapmadan müşteri paneline erişemeyecekler.

 15. Sadece yeni üyeliği oluşturmuş ve doğrulamasını yapmamış olanlara mesaj gönderilir. Doğrulması yapılmış müşterilere login olurken doğrulama kodu gönderilmez. (Bknz. Şablon 19)

 16. Müşteri panelinde, telefon doğrulaması olmayanlara çıkartılan doğrulama popup ekranı kaldırıldı.

 17. Whmcs 8.0.4 sürümü ile uyumlu hale getirildi.

 18. Müşteri girişinde OTP ile Doğrulama (müşteri) ve Müşteri Girişi (yönetici) şablonlarının numaraları değişecektir.

 19. 28 numaralı Ticket Cevabı sms şablonunda hatalı ticket numarası gönderimi düzeltildi.

 20. Sms eklentisi Whmcs 8.1.x ile uyumlu hale getirilmiştir.

 21. Sms şablonları sayfasına Şablonları Yenileme butonu koyuldu.

 22. Kurulum veya güncelleme sırasında eksik kalan sms şablonlarını yeniler.

Not : Whmcs sürümüne göre gereksiz şablonlar silinir.

 1. Otomatik giriş anahtarı tanımlamaya artık gerek yoktur.

 2. Login olan kullanıcıya aktif bir doğrulama kodu olduğu sürece yeni doğrulama kodu gönderilmesi engellendi.

English

Version 1.0

Note : The problem of sending the same message text to more than one person in the domain reminder template has been fixed. Note : A template has been added to verify customer login and new customer registration via OTP sms.

 1. To verify login login. Open the confirmation.php file in the file path of your whmcs software and create the $autoauthkey value in it. example : $autoauthkey = "abcCBA123321KEcED". DO NOT USE THE EXAMPLE KEY VALUE.

*Note : Your code must be complex and random. You will then need to save this code from the settings tab of the plugin interface.

 1. To prevent sending sms to customers, you can create a new custom customer area or you must register your existing domain from the settings tab of the plugin. The type of custom customer field must be Checkbox.

 2. Turkish character prevention feature has been added for sent messages.

 3. Added a new template for sending a message to the customer when the ticket is opened.

 4. The problem that the confirmation code sent via otp sms is sent to the old number even though the customer phone number has been changed has been fixed.

 5. Otp sms will now be sent to those with +90 country code.

 6. Memberships opened with other country codes will enter the panel without sending a verification code to the phone.

 7. A new development has been made for template #19 "Verification with OTP at customer login".

 8. A new field named "Customer OTP Sms Blocking Area" has been added to the Settings tab of the plugin.

 9. You need to write the name of your OTP blocking custom customer area that you created in this field.

 10. You can create Special Customer Area from your admin panel Setup->Special Customer Areas page. The type of the Custom Customer field should be Checkbox.

 11. You must leave the Admin Only box blank so that this field can be changed from the customer panel.

 12. If this field is marked for customers, a new verification code message will not be sent and panel login will take place if phone verification is made with the phone number that that customer has previously entered at the customer entrance.

 13. Updated the "New Customer - OTP" sms template number 17.

 14. When this template is activated, customers will not be able to access the customer panel without phone verification while creating a membership.

 15. Messages are sent only to those who have created a new membership and have not verified it. Verification code is not sent to verified customers when logging in. (like as template 19)

 16. Removed verification popup screen in customer panel for those without phone verification.

 17. Compatible with Whmcs version 8.0.4.

 18. Verification by OTP in customer login (customer) and Customer Login (administrator) templates numbers will change.

 19. Fixed sending wrong ticket number in Ticket Reply sms template with number 28.

 20. Sms plugin has been made compatible with Whmcs 8.1.x.

 21. The Refresh Templates button has been added to the Sms templates page.

 22. Renews missing sms templates during installation or update.

Note : Unnecessary templates are deleted depending on the Whmcs version.

 1. It is no longer necessary to define an automatic access key.

 2. As long as the logged in user has an active verification code, sending a new verification code is blocked.

 

See also

w2x for Xero

Synchronise your invoices, Contacts, Products and Payments with Xero

Commercial
QuickBooks Online For WHMCS

Integrate your financial data stored in WHMCS into QuickBooks Online.

Commercial
KashFlow Accounting

Automatically transfer your billing & transaction history to KashFlow

Free
Zero Invoice Management

Avoid sending notifications or creation of 0€ Invoices

Free
Payment Gateway Fees

Payment Gateway Fees

Commercial