MSQ Network Domain Registrar From Whmcs

MSQ Network Domain Registrar From Whmcs

Developed By MSQ Network

Compatible with WHMCS v7.9

Turkish:

Genel Kurallar;

Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üyelik ücretsizdir. Kanunlara aykırı, etik olmayan ve telif haklarını ihlal eden içeriklere izin verilmez. Tespiti halinde (uyarısız) kapatılır. Alan adı hizmeti: "Sistemde bulunan uzantıların (domain) alt alan adlarının (subdomain) ve bunlara bağlı hizmetlerin" üyelerin kullanımına sunulmasıdır. (Mülkiyet devri söz konusu değildir.) Alan Adı Kayıt ve Yenileme Kayıt:

Alan adı kaydı ücretsizdir. Kullanım süresi 1 yıldır. (Bu süre, yenileme yapılarak uzatılabilir.) Her bir üyeye ait kayıtlı alan adı sayısı, en fazla 3 adet ile sınırlıdır. Alan adı uzunluğu en az 3 karakter olmalıdır. "E-Posta doğrulaması" gerektirir. Doğrulama olmadan kayıt süresi 1 gündür. Bu süre sonunda, doğrulama yapılmamış ise iptal edilir. Yenileme:

Alan adı yenileme ücretsizdir. Kullanım süresi 1 yıl uzatılır. (Süre sonunda tekrar yenileme yapılabilir.) Süre sona ermeden 3 gün önce yenilemeye açık hale gelir. (Yenilemek için güncelleme yapmak yeterlidir.) Süre sona erdiğinde önce yayın durdurulur (hizmetler pasif edilir). Sonraki 3 gün içinde de yenileme yapılmaz ise, alan adı iptal edilir. Gizli ve Direkt Yönlendirme Gizli Yönlendirme:

Gizli yönlendirme hizmeti ücretsizdir. Gizli yönlendirme: Alan adınız ziyaret edildiğinde; ziyaretçinize, yönlenilen adresin içeriği gösterilir. Tarayıcı adres satırında yönlenilen adres görünmez. Alt bağlantı ve sorgu desteği vardır. (İçerik iframe ile çekilir.) (Örn: "siteadi.sitesi.tc/klasor/sayfa.html?a=b" adresi "yonlenilenadres.com/klasor/sayfa.html?a=b" adresini açar.) Direkt Yönlendirme:

Direkt yönlendirme hizmeti ücretsizdir. Direkt Yönlendirme: Alan adınız ziyaret edildiğinde; ziyaretçiniz, yönlenilen adrese direkt yönlendirilir. DNS-NS Tanımlama NS Kaydı Tanımlama:

NS (NameServer) kaydı tanımlama hizmeti ücretsizdir. NS: Alan adınızı (domain), barındırma hizmetinize (hosting) bağlayıp, burdan yayın yapmanıza imkan veren DNS kaydıdır.

English:

General rules;

You must be a member to take advantage of our services. Membership is free. Content that is illegal, unethical and infringing copyright is not allowed. If detected, it is closed (without warning). Domain name service: It is the provision of the subdomains (subdomains and the services connected to them) available to the members. (Transfer of property is out of question.) Domain Registration and Renewal Record:

Domain registration is free. Duration of use is 1 year. (This period can be extended by renewal.) The number of registered domains per member is limited to a maximum of 3. Domain length must be at least 3 characters. Requires "Email verification". The registration period is 1 day without verification. At the end of this period, if no verification has been made, it is canceled. Renovation:

Domain renewal is free. The period of use is extended by 1 year. (It can be renewed at the end of the period.) It becomes available for renewal 3 days before the deadline expires. (It is enough to update to renew.) When the time expires, the broadcast is stopped first (services are disabled). If the renewal is not made within the next 3 days, the domain name is canceled. Secret and Direct Guidance Secret Referral:

Secret forwarding service is free. Secret redirect: When your domain name is visited; your visitor is shown the content of the forwarded address. The forwarded address does not appear in the browser address line. It has downlink and query support. (The content is captured with an iframe.) (For example: "sitame.sitesi.tc/klasor/sayfa.html?a=b" address opens "yonlenilenadres.com/klasor/say..html?a=b".) Direct Guidance:

Direct forwarding service is free. Direct Forwarding: When your domain name is visited; your visitor is directed directly to the address addressed. DNS-NS Identification Defining NS Record:

NS (NameServer) record identification service is free. NS: It is a DNS record that allows you to connect your domain name to your hosting service and broadcast here.

 

There are no reviews yet!

Be the first to review MSQ Network Domain Registrar From Whmcs.

Version Compatibility


Compatible with WHMCS v7.9

Full Version Compatibility


  • Selected versions of WHMCS v7.9
        7.9.0 - 7.9.1
  • All versions of WHMCS v7.8
  • All versions of WHMCS v7.7

Support for this product

The best place to start if you need help with a specific product is to contact the developer. All WHMCS Marketplace developers have both a website and support URL listed.

Developed By MSQ Network

Changelog

v1.0 Released March 1st, 2020

Latest Version


Genel Kurallar;

Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üyelik ücretsizdir. Kanunlara aykırı, etik olmayan ve telif haklarını ihlal eden içeriklere izin verilmez. Tespiti halinde (uyarısız) kapatılır. Alan adı hizmeti: "Sistemde bulunan uzantıların (domain) alt alan adlarının (subdomain) ve bunlara bağlı hizmetlerin" üyelerin kullanımına sunulmasıdır. (Mülkiyet devri söz konusu değildir.) Alan Adı Kayıt ve Yenileme Kayıt:

Alan adı kaydı ücretsizdir. Kullanım süresi 1 yıldır. (Bu süre, yenileme yapılarak uzatılabilir.) Her bir üyeye ait kayıtlı alan adı sayısı, en fazla 3 adet ile sınırlıdır. Alan adı uzunluğu en az 3 karakter olmalıdır. "E-Posta doğrulaması" gerektirir. Doğrulama olmadan kayıt süresi 1 gündür. Bu süre sonunda, doğrulama yapılmamış ise iptal edilir. Yenileme:

Alan adı yenileme ücretsizdir. Kullanım süresi 1 yıl uzatılır. (Süre sonunda tekrar yenileme yapılabilir.) Süre sona ermeden 3 gün önce yenilemeye açık hale gelir. (Yenilemek için güncelleme yapmak yeterlidir.) Süre sona erdiğinde önce yayın durdurulur (hizmetler pasif edilir). Sonraki 3 gün içinde de yenileme yapılmaz ise, alan adı iptal edilir. Gizli ve Direkt Yönlendirme Gizli Yönlendirme:

Gizli yönlendirme hizmeti ücretsizdir. Gizli yönlendirme: Alan adınız ziyaret edildiğinde; ziyaretçinize, yönlenilen adresin içeriği gösterilir. Tarayıcı adres satırında yönlenilen adres görünmez. Alt bağlantı ve sorgu desteği vardır. (İçerik iframe ile çekilir.) (Örn: "siteadi.sitesi.tc/klasor/sayfa.html?a=b" adresi "yonlenilenadres.com/klasor/sayfa.html?a=b" adresini açar.) Direkt Yönlendirme:

Direkt yönlendirme hizmeti ücretsizdir. Direkt Yönlendirme: Alan adınız ziyaret edildiğinde; ziyaretçiniz, yönlenilen adrese direkt yönlendirilir. DNS-NS Tanımlama NS Kaydı Tanımlama:

NS (NameServer) kaydı tanımlama hizmeti ücretsizdir. NS: Alan adınızı (domain), barındırma hizmetinize (hosting) bağlayıp, burdan yayın yapmanıza imkan veren DNS kaydıdır.

General rules;

You must be a member to take advantage of our services. Membership is free. Content that is illegal, unethical and infringing copyright is not allowed. If detected, it is closed (without warning). Domain name service: It is the provision of the subdomains (subdomains and the services connected to them) available to the members. (Transfer of property is out of question.) Domain Registration and Renewal Record:

Domain registration is free. Duration of use is 1 year. (This period can be extended by renewal.) The number of registered domains per member is limited to a maximum of 3. Domain length must be at least 3 characters. Requires "Email verification". The registration period is 1 day without verification. At the end of this period, if no verification has been made, it is canceled. Renovation:

Domain renewal is free. The period of use is extended by 1 year. (It can be renewed at the end of the period.) It becomes available for renewal 3 days before the deadline expires. (It is enough to update to renew.) When the time expires, the broadcast is stopped first (services are disabled). If the renewal is not made within the next 3 days, the domain name is canceled. Secret and Direct Guidance Secret Referral:

Secret forwarding service is free. Secret redirect: When your domain name is visited; your visitor is shown the content of the forwarded address. The forwarded address does not appear in the browser address line. It has downlink and query support. (The content is captured with an iframe.) (For example: "sitame.sitesi.tc/klasor/sayfa.html?a=b" address opens "yonlenilenadres.com/klasor/say..html?a=b".) Direct Guidance:

Direct forwarding service is free. Direct Forwarding: When your domain name is visited; your visitor is directed directly to the address addressed. DNS-NS Identification Defining NS Record:

NS (NameServer) record identification service is free. NS: It is a DNS record that allows you to connect your domain name to your hosting service and broadcast here.

 

See also

OpenSRS Domains Pro

The OpenSRS Domains Pro module allows you to register, renew and transfer domains from an ever-expanding selection of TLDs, including many new gTLDs. This module supports domain locking and WHOIS Privacy for select TLDs, as well as WHMCS Domain Sync.

Free
ConnectReseller

ConnectResseller WHMCS Registrar Module

Free
ISPAPI Registrar Module

The ISPAPI Registrar Module connects WHMCS to your HEXONET account.

Free
Domains module Realtime Register

Advanced domain module for WHMCS - Easily offer over 2000 TLDs to your customers

Free
Reseller API Module

Access Over 500 TLDs at Cost Price with Domain Reseller at Rad Web Hosting

Free