Metunic Domain Registrar Module

Metunic Domain Registrar Module

Developed By Fononline

Compatible with WHMCS v8.7

Türkçe

METUNIC, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ’nün bilişim alanındaki tecrübesi ile ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından 2019 yılının mart ayında kurulmuş ve 1998 yılından beri “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisini yapmaktadır.

Modül Hakkında

Bu modül Fononline tarafından WHMCS için geliştirilmiş bir metunic.com.tr alan adı kayıt operatörü entegrasyonudur. Metunic tarafından sunulan tüm gTLD'leri ve ccTLD'leri desteklemektedir.

Modül Özellikleri

 • Türkçe ve İngilizce Desteği (Dil Geçersiz Kılmayı destekler ve ekstra dilleri ekleyebilirsiniz).
 • Alan Adı Kaydet/Yenile/Transfer
 • Alan Adı Sorgulama (Müsaitlik Kontrolü)
 • Alan Adı Whois Kişilerini Görüntüle/Değiştir
 • Alan Adı EPP/Auth/Transfer Kodu Al
 • Alan Adı İsim Sunucularını Görüntüle/Değiştir
 • Alan Adı Alt İsim Sunucularını Görüntüle/Oluştur/Değiştir/Sil
 • Alan Adı Transfer Kilidini Aç/Kapat
 • Alan Adı Whois Korumasını Aç/Kapat (Sadece gTLD)
 • Metunic Tarafından Sunulan Tüm Uzantıları ve Fiyatlarını İçeri Aktar (Registrar TLD Sync)
 • Metunic Belgeli Alan Adlarında Belge Yönetimi
  • Belge Gerektiren Alan Adları için Yönetici/Müşteri Alan Adı Detayında Gerekli Belgeleri Doğrudan Metunic'e Yükle
  • Belge Gerektiren Alan Adları İçin Ek Alan Adı Alanları (Additional Domain Fields)
  • Yönetici/Müşteri Kontrol Panelinde Belgeli Alan Adları Durum Bilgisi Panelleri
 • Müşteri alan adı kaydettiğinde otomatik olarak Metunic Kişileri ile Eşleştirilir(Sadece gTLD)
 • Alan Adı ve Transfer Durumu Senkronizasyonu
 • Metunic Kredi Bakiyesini Görüntüleme

Gereksinimler

 • WHMCS 7.2.0 ve üstü
 • Ioncube Loader v12 + ve üzeri
 • PHP 8.1 ve üzeri
 • PHP cURL eklentisi etkinleştirilmelidir

Kurulum

Paket Dosya İki Modülden Oluşmaktadır

 • Ekstra İşlemleri gerçekleştirmek için bir adet Metunic .TR Alan Adı Belge Yönetimi İlave Modülü
 • Alan adı kaydı için Metunic Domain Kayıt Operatörü Modülü
 1. Modülü Satın Alın ve İndirin
 2. Dosyaları arşivden çıkartın.
 3. Modül Dil Desteği için Dil Geçersiz Kılma (Override) özelliğini kullanmaktadır. Eğer WHMCS sisteminiz için daha önce Dil Geçersiz kılmaları oluşturduysanız (WHMCS kök dizinindeki lang klasörü altında yer alan overrides klasöründe) değişikliklerinizin kaybolmaması için arşivden çıkarttığınız dosyalar içerisinde lang>overrides>turkish.php ve lang>overrides>english.php dosyalarını açın ve bu dosyaların içeriğini kendi geçersiz kılma dosyanızın en son satırına yapıştırın. Türkçe ve İngilizce dışındaki diller için bu dosyayı çoğaltablir ve tercüme edebilirsiniz.
 4. Eğer WHMCS sisteminiz için daha önceden resources/domains klasörü altında additionalfields.php dosyası oluşturduysanız modül dosyaları içerisinden çıkan resources/domains klasörü altındaki additionalfields.php dosyası içeriğini mevcut dosyanızın içerisine manuel olarak ekleyiniz. Aksi taktirde resources klasörünü olduğu gibi yükleyebilirsiniz.
 5. modules klasörünü ve eğer Özel Dil Geçersiz Kılma kullanmıyorsanız lang klasörünü WHMCS'nin kurulu olduğu kök dizinine yükleyin (Örn: home/user/public_html/whmcs)
 6. WHMCS Yönetici panelinde oturum açın
 7. Öncelikle WHMCS 8.0 öncesi sürümler için Yapılandırma > Sistem Ayarları > İlave Modüller veya 8.0 sonrası sürümler için Kurulum > İlave Modüller sayfasına gidin ve Metunic .TR Alan Adı Belge Yönetimi modülünü etkinleştirerek Değişiklikleri Kaydet düğmesine basın. Bu işlem modülün çalışması için gerekli veritabanı tablolarını oluşturacaktır.
 8. WHMCS 8.0 öncesi sürümlerde Yapılandırma > Sistem Ayarları > Özel Alanlar veya 8.0 sonrası sürümler için Kurulum > Özel Alanlar sayfasına gidin ve aşağıdaki özel alanları (yoksa) oluşturun (Ekran Görüntülerini İnceleyin)
  • MetunicID: Metunic Domain Kişileri ile WHMCS Kişilerinin eşleştirilmesinde kullanılmak üzere Metunic Kişi ID kodunun saklanacağı bir Metin Kutusu özel alanı oluşturun. Örneğin MetunicID, İstediğiniz bir isim verebilirsiniz.
  • T.C. Kimlik No: Belge Gerektirmeyen Bireysel Alan Adı Kaydı başvurularında kullanılmak üzere T.C. Kimlik Numarası için özel bir Metin Kutusu alanı oluşturun. Bu alana 11 karakter ve sadece rakam girilebilmesini sağlamak için Onaylama kutusuna ^[0-9]{11}$/ regex kodunu yazabilirsiniz.
  • Vergi Dairesi: Belge Gerektirmeyen Kurumsal Alan Adı Kaydı başvurularında kullanılmak üzere Vergi Dairesi için özel bir Metin Kutusu alanı oluşturun.
  • Vergi Numarası: Belge Gerektirmeyen Kurumsal Alan Adı Kaydı başvurularında kullanılmak üzere Vergi Numarası için özel bir Metin Kutusu alanı oluşturun. Bu alana sadece rakam girilebilmesini sağlamak için Onaylama kutusuna /^[0-9]+$/ regex kodunu yazabilirsiniz.
 9. Daha sonra WHMCS 8.0 öncesi sürümler için Yapılandırma > Sistem Ayarları > Domain Kayıt Operatörleri veya 8.0 sonrası sürümler için Kurulum > Domain Kayıt Operatörleri sayfasına gidin ve Metunic modülünü etkinleştirin ve gerekli yapılandırma ayarlarını kaydedin.

NOT: Öncelikle Metunic .TR Alan Adı Belge Yönetimi İlave Modülünü kurmalısınız, eğer bu modül kurulmazsa gerekli veritabanı tabloları oluşturulmayacak ve Metunic Domain Kayıt Operatörü modülü doğru şekilde çalışmayacaktır.

Alan Adı Uzantılarını ve Fiyatlarını İçeri Aktarma

 • Araçlar > Registrar TLD Sync menüsünü tıklayın
 • Metunic Logosunun üzerine tıklayın
 • Senkronizasyonun tamamlanmasını bekleyin
 • Sisteminizin içerisine aktarmak istediğiniz TLD'leri (alan adı uzantılarını) seçin ve İçeri Aktar(Import TLDs) düğmesini tıklayın
 • Modül seçtiğiniz alan adı uzantılarını içeri aktaracaktır

English

METUNIC was established in March 2019 by ODTÜ Development Foundation, leveraging the expertise of METU, one of Turkey's leading universities in the field of information technology. Since 1998, it has been responsible for allocating ".tr" domain names.

About the Module

This module is an integration for the WHMCS Software and it was specifically developed by Fononline for the metunic.com.tr domain registrar. It supports all gTLDs and ccTLDs offered by Metunic.

Module Features

 • Turkish and English Support (Supports Language Overrides and you can add additional languages).
 • Domain Register/Renew/Transfer
 • Domain Availability Check
 • View/Modify Domain Contacts
 • Get Domain Auth Code
 • Domain Nameservers View/Modify
 • Domain Child Nameserver (custom nameserver) View/Create/Modify/Delete
 • Modify Registrar Lock/Unlock
 • Enable/Disable Domain Whois Privacy Protection (ID Protection) - Only for gTLDs
 • Import All TLDs and Prices Offered by Metunic (Registrar TLD Sync)
 • Metunic Document Management for Document Requiring Domains
  • Upload Required Documents Directly to Metunic for Domains that Require Document Upload, from the Admin/Customer Domain Details
  • Additional Domain Fields for Domains that Require Documents
  • Admin Dashboard Widget / Client Homepage Panel for Domains that Require Documents
 • Automatic Matching with Metunic Contacts When a Customer Registers a Domain (Only gTLD)
 • Domain and Transfer Status Synchronization
 • View Metunic Credit Balance

Requirements

 • WHMCS 7.2.0 and above
 • Ioncube Loader v12+ or later
 • PHP 8.1 and above
 • PHP cURL extension must be enabled

Installation

The Package Consists of Two Modules:

 • An additional module called Metunic .TR Domain Document Management for performing extra operations.
 • The Metunic Domain Registrar module for domain registration.
 1. Purchase and Download the Module.
 2. Extract the files from the archive.
 3. The module utilizes the Language Overrides feature for language support. If you have previously created language overrides for your WHMCS system (located in the overrides folder under the lang folder in the WHMCS root directory), open the lang > overrides > turkish.php and lang > overrides > english.php files in the extracted files and paste their content into your own override file's last line. You can duplicate and translate this file for languages other than Turkish and English.
 4. If you have previously created additionalfields.php file under the resources/domains folder for your WHMCS system, manually add the content of the additionalfields.php file under the resources/domains folder, which comes out of the module files, into your existing file. Otherwise, you can load the resources folder as it is.
 5. Upload the modules folder and if you're not using Custom Language Overrides, also upload the lang folder to the root directory of your WHMCS installation (e.g., home/user/public_html/whmcs).
 6. Log in to the WHMCS Admin Panel.
 7. For WHMCS versions prior to 8.0, navigate to Configuration > System Settings > Addon Modules, or for versions 8.0 and above, go to Setup > Addon Modules, then activate the Metunic .TR Domain Document Management module and click the Save Changes button. This step will create the necessary database tables for the module to function.
 8. For WHMCS versions prior to 8.0, navigate to Configuration > System Settings > Custom Fields, or for versions 8.0 and above, go to Setup > Custom Fields, then create the following custom fields (if they don't exist) (Refer to the Screenshots):
  • MetunicID: Create a Text Box custom field to store the Metunic Contact ID code for matching Metunic contacts with WHMCS client. For example, you can name it MetunicID or choose any desired name.
  • Turkey Citizent ID: Create a Text Box custom field for Citizent ID to be used in non-document-required individual domain registration applications. To allow only 11 characters and numeric values, you can enter the ^[0-9]{11}$/ regex code in the Validation checkbox.
  • Tax Office: Create a Text Box custom field for Tax Office to be used in non-document-required corporate domain registration applications.
  • Tax Number: Create a Text Box custom field for Tax Number to be used in non-document-required corporate domain registration applications. To allow only numeric values, you can enter the /^[0-9]+$/ regex code in the Validation checkbox.
 9. After that, for WHMCS versions prior to 8.0, navigate to Configuration > System Settings > Domain Registrars, or for versions 8.0 and above, go to Setup > Domain Registrars, then enable the Metunic module and save the required configuration settings.

NOTE: You need to install the Metunic .TR Domain Document Management additional module first. Failure to install this module will result in the necessary database tables not being created, and the Metunic Domain Registrar module will not work correctly.

Importing Domain Extensions and Prices

 • Click on the Utilities > Registrar TLD Sync menu.
 • Click on the Metunic Logo.
 • Wait for the synchronization to complete.
 • Select the TLDs (domain extensions) you want to import into your system and click the Import TLDs button.
 • The module will import the selected domain extensions.

 

Reviews

5 stars
1
1
4 stars
0
0
3 stars
0
0
2 stars
0
0
1 star
0
0

Medya Host @hasan3857

February 26, 2024 at 08:15:38 PM

emeğinize tesekkürler ama bu sizlerin satışı icin lazım olan modül bunları aslında ücretsiz olarak verilse herkes kullansa zaten daha cok satışınız yapılır o zaman daha güzel olurdu bence

 • 4 months ago

Version Compatibility


Compatible with WHMCS v8.7

Full Version Compatibility


 • All versions of WHMCS v8.7
 • All versions of WHMCS v8.6
 • All versions of WHMCS v8.5
 • All versions of WHMCS v8.4
 • All versions of WHMCS v8.3
 • All versions of WHMCS v8.2
 • All versions of WHMCS v8.1
 • All versions of WHMCS v8.0
 • All versions of WHMCS v7.10
 • All versions of WHMCS v7.9
 • All versions of WHMCS v7.8
 • All versions of WHMCS v7.7
 • All versions of WHMCS v7.6
 • All versions of WHMCS v7.5
 • All versions of WHMCS v7.4
 • Selected versions of WHMCS v7.3
      7.3.0
 • All versions of WHMCS v7.2

System Requirements


 • PHP 8.1
 • Ioncube Loader v12 and above

* Requirements listed are in addition to the WHMCS default system requirements.

Support for this product

The best place to start if you need help with a specific product is to contact the developer. All WHMCS Marketplace developers have both a website and support URL listed.

Developed By Fononline

Changelog

v1.0 Released July 14th, 2023

Latest Version


First Release

 

See also

OpenSRS Domains Pro

The OpenSRS Domains Pro module allows you to register, renew and transfer domains from an ever-expanding selection of TLDs, including many new gTLDs. This module supports domain locking and WHOIS Privacy for select TLDs, as well as WHMCS Domain Sync.

Free
ConnectReseller

ConnectResseller WHMCS Registrar Module

Free
ISPAPI Registrar Module

The ISPAPI Registrar Module connects WHMCS to your HEXONET account.

Free
Domains module Realtime Register

Advanced domain module for WHMCS - Easily offer over 2000 TLDs to your customers

Free
Reseller API Module

Access Over 500 TLDs at Cost Price with Domain Reseller at Rad Web Hosting

Free